Planning

De verkoop is gestart

Het sein start bouw is inmiddels gegeven en van het totale plan is 90% reeds verkocht. De actuele beschikbaarheid vind je onder woningen of onder appartementen. Heb je interesse in een van de beschikbare woningen, neem dan contact op met het verkoopteam.

Oplevering

Na de start bouw duurt het nog ongeveer 18 maanden voordat de woningen worden opgeleverd. Dit betekent dat de woningen op zijn vroegst eind 2021 worden opgeleverd.

Inschrijven

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare woningen in Florijn moet je je digitaal inschrijven. Log in op jou account en vul het digitale inschrijfformulier volledig in. Mocht je hulp nodig hebben bij de inschrijving neem dan contact op met de makelaar.

Financiële screening

Bij de toewijzing van de woningen kijken wij of er een financiële screening is toegevoegd aan het inschrijfformulier. Doormiddel van de financiële screening geeft jouw bank of hypotheekadviseur een verklaring dat je over de middelen beschikt om de woning van jouw keuze te kunnen kopen. In de verklaring moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

– Naam van het project waarvoor de financiële screening is opgesteld (Florijn, te Utrecht);
– Datum van de doorrekening van je financiële mogelijkheden;
– Persoonsgegevens van jou als inschrijver op het project;
– De door jou maximaal te financieren (of uit eigen middelen te betalen) koopsom;
– De naam van de financieel adviseur;
– De naam van de bank of hypotheekadviseur;
– Contactgegevens van jouw bank of hypotheekadviseur;
– Ondertekening door jouw bank of hypotheekadviseur.

Let op! het document mag niet ouder zijn dan 4 maanden om voorrang te krijgen in de toewijzing.

Wij hebben een samenwerking gesloten met Hypotheekshop De Meern (030-677 5800 // demeern870@hypotheekshop.nl) om deze financiële screening te laten uitvoeren. Wanneer je contact opneemt met de Hypotheekshop kunnen zij de financiële screening alvast op afstand voor je uitvoeren. Dan staat niets je meer in de weg om je straks in te schrijven op de woning van jouw voorkeur.

Zelfbewoningsplicht

Voor de appartementen van ca. 50 m2 geldt een zelfbewoningsplicht. Dit betekent dat je na de oplevering van de woning zelf 3 jaar in de woning moet wonen en deze niet kunt onderverhuren en/of doorverkopen binnen deze termijn. Wanneer je de woning wel binnen deze termijn verkoopt, betaal je een boete aan de gemeente Utrecht.

Koop- en aannemingsovereenkomst

Zodra je besluit om een van deze woningen te kopen, sluit je als koper twee overeenkomsten: een koopovereenkomst met Hurks vastgoedontwikkeling en een aannemingsovereenkomst met Hurks bouw. Na het vervallen van de opschortende- en ontbindende voorwaarden levert Hurks vastgoedontwikkeling het appartementsrecht via een eigendomsoverdracht bij de notaris. Hurks bouw heeft vervolgens de verplichting de gekochte woning conform de verkooptekeningen te bouwen. De koopsom voor de grond betaal je op het moment van de eigendomsoverdracht bij de notaris. De aanneemsom betaal je in termijnen, gedurende de bouw.

Woningen als appartementsrecht

Alle woningen in Florijn zijn een appartementsrecht, dus ook de Stads- en Parkwoningen. Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw dat eigendom is van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Lees meer over de functie en werking van een VvE op www.eigenhuis.nl/vve.

Parkeerplaats

De parkeerplaatsen in de verdiepte parkeergarage worden allemaal juridisch gesplitst en ondergebracht in een aparte ondervereniging binnen de VvE. Het eigendom van de parkeerplaats is van gemeentewegen verplicht gekoppeld aan het eigendom van de woning en daarom niet afzonderlijk overdraagbaar.

Geen erfpacht

Het perceel waarop de woning is gebouwd, is volle eigendom van de Vereniging van Eigenaren. Er is geen sprake van erfpacht.

Woningborggarantie

De gebouwde woningen worden gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden van het Woningborg. Dit geeft je extra zekerheid bij de aankoop van je woning. Lees hierover meer op woningborg.nl.

Toewijzing

Op dinsdag 31 maart vindt de toewijzing van de woningen plaats. De toewijzing vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

1. De voorkeuren van alle potentiële kopers;
2. De ingediende financiële screening (zie voor meer informatie hieronder);
3. De keuze voor een uitbouw;
4. Bij gelijke inschrijving loting via het systeem.